Terug

Ronde 1

Ronde 1

Winnaar ronde 1: Kniedistractor uitklapper, klik om te openen

Met de flexibele Kniedistractor kan knieartrose worden behandeld door het gewricht tijdelijk uit elkaar te trekken (distractie) en het gewricht ook mobiel te houden. Deze aanpak levert als enige behandeling zowel structureel weefselherstel als klinisch herstel op, en vormt daarom voor het eerst een écht alternatief voor het plaatsen van een knieprothese.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Metingen app uitklapper, klik om te openen

Verpleegkundigen meten van oudsher allerlei waarden bij de patient. Hartslag, bloeddruk, temperatuur, ademhaling. Maar ook de vochtintake, het ontlastingspatroon etc.. Momenteel komen daar bij: de pijnscore, de MUST score, de Early Warning Score (EWS).En wat gaan we in de nabije toekomst nog meer meten? Onze groep wil graag een applicatie maken waarmee we de metingen aan het bed van de patient in een smartphone-achtig device kunnen vastleggen en doorsturen naar het EPD. Geen notities meer op werkbriefjes, in opschrijfboekjes of waarden onthouden in je hoofd! Onze app werkt zeer snel en het apparaat past met gemak in de zakken van je uniform.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Bijeenbrengen van juridische kennis uitklapper, klik om te openen

Het bijeenbrengen van juridische kennis uit de juridische faculteiten op geleide van de nieuwe vragen uit de praktijk van het UMC Utrecht, waar veel onderzoekstijd mee gemoeid gaat. Het mes snijdt aan twee kanten, dit levert kennis op voor het UMC Utrecht en onderzoekscasuïstiek voor studenten op de faculteit.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Time slot wachtconcept uitklapper, klik om te openen

 Een nieuwe manier van spreekuurplanning die minder leidt tot stress bij patiënt én zorgverlener.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

24/7 Slimme sensor uitklapper, klik om te openen

Slimme sensor die via 24/7 registratie van hartslag en beweging mensen stimuleert tot gezonder leven.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Hulpmiddelen Uitleen Punt uitklapper, klik om te openen

Voorgesteld wordt een Hulpmiddelen Uitleen Punt, centraal gelegen in het UMC Utrecht te starten waar afdelingen verscheidende (til)hulpmiddelen kunnen huren voor verantwoorde transfers van patiënten. Door de (til)hulpmiddelen te centraliseren kunnen de hulpmiddelen, zoals tilliften of bedmovers, efficiënter worden ingezet en zijn ze beter beschikbaar voor iedereen. Dit vergroot de patiëntveiligheid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De ergocoaches op (verpleeg)afdelingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Bijkomend voordeel is dat hiermee geld vrijkomt om ontbrekende hulpmiddelen, zoals een obesetillift, aan te schaffen en beschikbaar te stellen waar nodig.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Urinekatheter uitklapper, klik om te openen

Deze revolutionaire urinekatheter is de eerste katheter die bacteriën mechanisch vernietigt. Hierdoor zullen er bij patiënten minder ziekenhuis (urineweg)infecties ontstaan zonder kans op resistentie. Deze specifieke katheter bestaat nog niet en biedt een oplossing voor een groot wereldwijd (infectie)probleem. Concreet zal deze katheter leiden tot significant minder ziekenhuisinfecties, minder complicaties, minder sterfte en minder kosten voor de samenleving. Steun dit idee dat toegevoegde waarde levert voor patiënt, maatschappij en dragons.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Utrecht Robotic Education and Knowledge Academy uitklapper, klik om te openen

Het mogelijk maken van virtual reality en simulatie voor robotchirurgie. Hiermee wordt het mogelijk operaties voor te bereiden en mensen op te leiden.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Snelle verwijzings APP voor Echo’s in regio Utrecht uitklapper, klik om te openen

Een innovatieve oplossing om door administratieve rompslomp te snijden en de verwijzing van zwangere, voor verloskundigen en gynaecologen te vergemakkelijken.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Naar de dokter app uitklapper, klik om te openen

De ‘Naar de dokter app’ helpt patiënten om zich goed voor te bereiden op hun consult in het UMC Utrecht. De functionaliteiten zijn onder andere: tips om je voor te bereiden op het gesprek, een kladblok om vragen te noteren, een opnameknop om het gesprek met de arts op te nemen en een interne routeplanner. De app helpt patiënten om meer regie te krijgen over hun zorgproces.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Time checkers uitklapper, klik om te openen

Time checkers is een systeem dat ervoor zorgt dat patiënten minder hoeven te wachten in de wachtkamer door hen op een eenvoudige en eigentijdse wijze te informeren. Tijd is immers waardevol voor ons allemaal.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Mobiele jas automaat uitklapper, klik om te openen

Mobiele jas automaat waardoor de hulpverlener door het zelfomsluitende effect, zeer snel in zijn beschermende kleding kan komen.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Prik App uitklapper, klik om te openen

App om kinderen (en hun ouders) thuis voor te bereiden op de bloedafname in het ziekenhuis, met leeftijdsafhankelijke filmpjes, animaties, spelletjes en informatie.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

knoW Fast uitklapper, klik om te openen

“knoW Fast” is een “new generation” een-staps-test voor de diagnostiek van de ziekte van von Willebrand. De test is laagdrempelig omdat wij een kant en klare knoW Fast mix hebben ontwikkeld. De test wordt gestart met toevoeging van een druppel onbewerkt bloed. Na enkele minuten wordt de testuitslag afgelezen in apparatuur dat standaard beschikbaar is in alle klinische centra.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Sympathiek polsbandje Incontinentie uitklapper, klik om te openen

Sympathiek polsbandje Incontinentie bij kinderen is een toenemend probleem. Kinderen voelen de aandrangfase vaak niet meer door een verkeerd aangeleerd plaspatroon. Training helpt helaas niet altijd om dit te op te lossen. Samen met de Universiteit Twente heeft het WKZ een apparaatje ontwikkeld dat de activiteit van het sympathische zenuwstelsel (huidgeleiding) kan meten. Als de blaas vol is meet het apparaat dit en geeft het een signaal af! Dit apparaat moet worden geminiaturiseerd tot een sympathiek polsbandje zodat het gebruikt kan worden om de incontinentie op te lossen.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

STRIP uitklapper, klik om te openen

Met STRIP het Systematic Tool to ReduceInappropriate Prescribing—willen wij een oplossing bieden voor het wijdverbreide probleem van polyfarmacie: het gebruik van vijf of meer verschillende medicijnen door 1,4 miljoen Nederlanders. STRIP is een online softwareprogramma dat huisartsen en apothekers helpt om samen betere medicatie voor te schrijven binnen hun eigen artsinformatiesysteem.

STRIP biedt:

  1. Betere zorg
  2. Sneller werken
  3. Extra inkomsten
video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid